Lymed Oy – lääkinnällisteknisiä tukivaatteita Tampereelta

Blogissa on ollut tauko, koska blogin hoitajamme Kaisa on äitiysvapaalla. Mutta nyt palaaamme pitkästä aikaa koneen ääreen ja aikamatkataan ajassa takaisin viime kevääseen.

Viime keväänä järjestimme Lounasta & Luentoja- tapahtumia ja maaliskuun lopulla toteutimme sen yhdessä yhteistyökumppanimme Lymed Oy:n kanssa. Luennoitsijaksi saimme Anniina Allinniemen Tampereelta. Iloksemme osallistujia oli taas edellistä kertaa enemmän – jee!

Lymed Oy on valmistanut lääkinnällisteknisiä tukivaatteita jo yli 20 vuoden ajan. Anniina kertoi luentonsa aikana selkokielellä heiltä saatavien tukivaatteiden mahdollisuuksista. Anniina avasi tukivaatehoitojen maailmaa ja sen toimivuutta myös esimerkkien ja kuvien kautta. Käydään yhdessä läpi tuoteluokat ”Skin™”, ”Interm&Light™”, ”Compression™”, ”Post-Operation™” ja ”Sense™” myös täällä blogissa.

Lymedin painevaatteita käytetään hyvin erilaisissa painehoitoa vaativissa tilanteissa, esimerkiksi arpien ja palovammojen, turvotuksen ja CP-vammaisten ja autististen hoidossa. Suurin osa Lymedin painetuotteista valmistetaan yksilöllisesti ottaen asiakas huomioon kokonaisvaltaisesti. Ensimmäisellä mittauskäynnillä kartoitetaan kaikki asiat hoidon tarpeesta tuotteen malliin ja materiaaleihin sekä värivaihtoehtoihin. Yhdistämällä huolellinen mittaaminen, suunnittelu ja Lymedin kaavoitusjärjestelmä voidaan tuotteisiin rakentaa erilaisia paineita; esimerkiksi tasainen kevennetty paine tai kompressio eli asteittain aleneva paine.

arpihoito housut

Lymed Skin™

Lymed Skin™ – tuotteet on kehitelty arpihoitoon eli estämään/ehkäisemään arven liikakasvua. Palovammat tai leikkauksesta jääneet arvet voivat vaatia ko. painehoitoa. Ulkoinen paine madaltaa arpea ja nopeuttaa paranemisprosessia, koska paineella saadaan vähennettyä kudosturvotusta ja solujakaantumista. Jotta painevaatteella saavutettaisiin haluttu tulos, suositellaan vaatetta pidettäväksi 23 tuntia vuorokaudessa, keskimäärin 12 kuukauden ajan. Pitomäärä kuulostaa hurjalta, mutta usein painevaate auttaa palovammasta tai leikkauksesta jääneen arven voimakkaaseen kutinaan ja mahdolliseen kipuun niin hyvin että painevaatteen kanssa pärjää paremmin kuin ilman painevaatetta.

palovamma hoito paita

Lymed Interm & Light™

Vakiokokoisia Lymed Interm & Light™ – tuotteita käytetään lähinnä palovammojen jälkihoidon varhaisessa vaiheessa. Näillä tuotteilla asiakas totuttelee painehoitoon ennen varsinaiseen painehoitoon siirtymistä. Palovammojen ja leikkauksista jääneiden arpien hoidon lisäksi ko. tuotteita käytetään myös kivunhoidossa. Esimerkiksi CRPS-asiakkaat ovat hyötyneet tästä kevyemmästä, tasaisen paineen tuomasta ”stimulaatiohoidosta”. Kevyt, lääkinnällinen paine on tunnustettu, korvattavuuden piirissä oleva hoitomuoto, koska sen onhavaittu vaikuttavan ihmisten koettuun kiputuntemukseen.

turvotuksen hoito sukka

Lymed Compression™

Lymed Compression™– tuotteet ovat tuotteita, joihin on rakennettu asteittain aleneva paine auttamaan turvotuksen hoidossa. Kompressiotuotteista olenkin kirjoitellut aiemmin blogitekstissä ”Missä turvotus – siellä kompressiotuote” . Lymedin kautta meillä suunnitellaan ja mitoitetaan heidän tuoteluokista eniten juuri kompressiotuotteita. Myös kompressiotuotteet kaavoitetaan asiakkaallelähes aina yksilöllisesti. Eniten kauttamme lähtee asiakkaiden käyttöön Lymedin kompressiohihoja- ja käsineitä, mutta myös kompressiosukkia. Kompressiohihoja ja -käsineitä menee pääasiassa rintasyöpäleikatuille asiakkaille, joille imusolmukkeiden poisto on aiheuttanut lymfaturvotusta leikatun puolen yläraajaan ja mahdollisesti myösmuualle kehoon.

Koska Lymedin tuotteet on mahdollista saada myös vetoketjukiinnityksellä, mitoitamme Lymedin sukkia esimerkiksi reuma-asiakkaille; vetoketjun ansiosta asiakkaalla on mahdollisuus pukea sukat itsenäisesti jalkaan heikentyneistä käsivoimista huolimatta. Kompressiosukkia käytetään syvän laskimotukoksen jälkihoidon lisäksi esimerkiksi säärihaavojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn ja ortostatismin hoitoon (äkillinen verenpaineen lasku nopean ylösnousemisen yhteydessä). Lymedin luennolla kuten muissakin yhteyksissä on tullut esille, että kompressiosukkia kannattaisi hyödyntää myös säärihaavojen ennaltaehkäisyssä.

leikkauksen jälkihoito, rasvan poisto

Lymed Post-operation™

Vakiokokoisia Lymed Post-operation™ – tuotteita käytetään leikkausten ja rasvanpoiston jälkihoitoon. Tästä kategoriasta löytyy erilaisia rintaliivejä, kasvotukia, tukivöitä ja tukihousuja. Tarvittaessa ko. tuotteet voidaan valmistaa myös mittatilaustyönä. Turvotuksen hoidon lisäksi näitä tuotteita käytetään kudosten kiinnittymisen apuna esimerkiksi rintojen korjausleikkauksen jälkeen.

painevaate kehonhallinta tuntoaisti

Lymed Sense™

Somaattisia tukivaatteita, Lymed Sense™ – tuotteita käytetään muun muassa CP-vammaisten, autististen ja Erbin pareesi-asiakkaiden hoidossa. Nämä tukivaatteet auttavat esimerkiksi vartalon hallintaan ja hahmottamiseen, lisäävät toiminnallisuutta ja hallittua liikkumista. Painevaatteella voidaan vaikuttaa suotuisasta esimerkiksi hypotoniaan eli matalaan lihastonukseen. Paremman kehonhahmottamisen kautta painevaatteella on myös rauhoittava vaikutus. Sense-tuotteita käytetään lisäksi myös kivunhoitoon esimerkiksi CRPS-asiakkailla sekä Parkinsonin taudissa esiintyvän tahattoman vapinan hoitoon.

Meille ApuLappiin asiakkaan tulevat painevaatemitoitukseen pääsääntöisesti maksusitoumuksella. Suosittelijana hankittaviin tuotteisiin toimii asiakkaan hoitava taho eli esimerkiksi asiakkaan lymfa- tai fysioterapeutti. Maksusitoumuksen myöntää asiakkaalle sairaanhoitopiiri, terveyskeskus tai vakuutusyhtiö. Laskimokierron ja lymfakierron heikkoudesta johtuvaan turvotukseen asiakas saa maksusitoumuksen painevaatteisiin pääsääntöisesti 1-2 kertaa vuodessa, mutta esimerkiksi kipuasiakkaiden osalta maksusitoumuskäytäntö vaihtelee kunnittain.

Oma kokemukseni erilaisista painevaatteista on laajentunut valtavasti näiden vuosien aikana, kun olen työskennellyt ApuLapissa. Painevaatemaailma on mielenkiintoinen ja laaja-alainen kenttä, joka kehittyy koko ajan ja minulla on suuri motivaatio kehittyä sen mukana. On ollut ilo saada suunnitella ja mitoittaa asiakkaille tuotteita, joista he hyötyvät, ja jotka helpottavat eri tavoin heidän arkeansa.

tukihiha, painevaate, kompressiovaate

Sari sovittaa tukihihaa

Ihanaa kesän odotusta toivottelee Sari😊, fysioterapeutti (AMK) , ApuLappi

Kuka hyötyisi ortoosivaatteesta?

Olemme kouluttautuneet ApuLapissa CAMP Scandinavian fysioterapeutti Anne-Mari Ilkan opissa virallisiksi Elements Body-mittaajiksi. Koulutuksen myötä meillä on oikeus mitoittaa Elements Body-tuotteita. Päätin avata näiden yksilöllisesti valmistettavien dynaamisten ortoosivaatteiden maailmaan myös blogissamme.

Elements Body todistus ja kansio

Dynaaminen ortoosivaate ei ole kompressiotuote (asteittain aleneva paine), josta kirjoittelin aiemmassa blogitekstissäni Missä turvotus-siellä kompressiotuote, vaan vaate, jossa on tasainen syvätuntoon vaikuttava paine. Paineen lisäksi näihin dynaamisiin vaatteisiin voidaan valita lisätuentaa erilaisia vahvistuksia käyttäen. Elements Body-nimestä huolimatta vaatteen voi mitoittaa body-mallin lisäksi liiviksi, kokopuvuksi, housuiksi, hihaksi ja hanskaksi riippuen siitä, mihin dynaamista tuentaa tarvitaan. Vaatteisiin voidaan valita pukemista helpottavia ominaisuuksia, esimerkiksi vetoketju tai hakaset ja niiden paikka määritetään tarpeen mukaan.

Elements Body- kiinnitys

Syvätuntoon vaikuttamalla saadaan kehon epänormaalissa tonuksessa eli lihasjäntevyydessä tapahtumaan positiivista muutosta. Tonus voi olla esimerkiksi CP-vamman vuoksi alentunut (hypotoninen) tai normaalia korkeampi (hypertoninen). Tasaisen paineen avulla oman kehon hahmottaminen helpottuu ja kehon kontrolli paranee, jolloin toiminnallisuus nousee. Esimerkiksi asiakas, jolla on CP-vamman vuoksi vaikeuksia yläraajojen hallinnassa, voi hyötyä keskivartalon hallintaa parantavasta paidasta, koska kehonhallinnan parantuminen vaikuttaa positiivisesti myös yläraajojen hallintaan.

Elements Body-ortoosivaate

Dynaamisia ortoosivaatteita käytetään myös Ehlers-Danlosin syndrooman (EDS) oireiden helpottamiseen. EDS on laajaoireinen sidekudossairaus, joka auheuttaa mm. nivelten yliliikkuvuutta. EDS:aa sairastavilla kipujen syntymekanismi on osittain tuntematon. Yhdeksi selitykseksi on ehdotettu puutteellisesta asentotunnosta ja huonosta lihaskunnosta johtuvaa alttiutta toistuville nivelten mikrotraumoille. Dynaamisen ortoosivaatteen avulla EDS-asiakkaiden asentotuntoa saadaan paremmaksi ja sitä myöden liikkuminen ja lihaskunnon parantaminen helpottuu.

Myös ADHD:n ja autismin hoidossa dynaamisesta ortoosivaatteesta on saatu hyviä kokemuksia. ADHD- ja autismiasiakkaiden kohdalla tasaisella paineella saadaan vaikutettua tuntopuolen aistiyliherkkyyteen syvätunnon kautta, jolloin keskittymiskyky ja yleinen rauhoittuminen helpottuvat.

Reumaatikoilla dynaamisia ortoosivaatteita käytetään virheasentojen korjaamiseen sekä kiputilojen hoitoon. Tästä esimerkkinä ortoosikäsine, jolla on saatu parannettua reumaattisten sormien  asentoa ja liikkuvuutta.

Elements Body- käsine

Dynaamisia ortoosivaatteita käytetään päiväsaikaan, vähintään 6 tuntia , maksimissaan 8-10 tuntia vuorokaudessa. Jos vaatetta käyttää yli 10 tuntia, on vaarana ylistimulaatiotilanne. Tämä voi johtaa yleisiin väsymysoireisiin tai kehon väsymys- ja lihasheikkoustuntemuksiin. Poikkeuksena on reumaatikot, joiden on todettu hyötyvän vaatteen käytöstä öisin esiintyvään kipuun.

Camp Scandinavia on myynyt dynaamisia ortoosivaatteita Suomessa pian vuoden verran ja käyttökokemukset ovat olleet positiivisia. Vaatteilla on pystytty vaikuttamaan ryhtiin, asennonhallintaan ja yläraajojen toiminnallisuuteen. Alaraajojen osalta kehitteillä on kiertoihin vaikuttavat nauhavedot lonkkien sisäkierron vähentämiseksi.

Anne-Marin pitämä mitoutuskoulutus oli erittäin antoisa. Hän havainnollisti vaatteiden toimintaa kuvin ja videoin sekä kertomalla asiakkaiden käyttökokemuksia. Odotamme mielenkiinnolla omien asiakkaidemme kokemuksia dynaamisista ortoosivaatteista.

 Sari Juopperi, fysioterapeutti (AMK)